Škodlivé účinky nadmerného hluku na organizmus človeka sú všeobecne známe. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť vzrastá v súčasnom období význam jednej zo základných funkcií okna - chrániť vnútorné priestory pred hlukom vonkajšieho prostredia. Na hodnotenie zvukovoizolačných vlastností okien je zavedená fyzikálno -technická charakteristika - index vzduchovej nepriezvučnosti - RW ,vyjadrujúca jedným číslom odpor proti prenikaniu zvukovej energie šíriacej sa vzduchom (keďže stupeň zvukovej nepriezvučnosti je meraný pri 16 rôznych kmitočtoch meracia metóda podľa STN 73 0516).

Zvukovoizolačné vlastnosti rámovej konštrukcie sú ovplyvnené:

  • materiálovou bázou

  • konštrukciou

  • tesnosťou škár

Zvukovoizolačné vlastnosti plastových rámových konštrukcií je možné ovplyvniť hrúbkou výstuží, keď platí, že so zväčšujúcou sa hrúbkou výstuže sa zlepšujú zvukovoizolačné vlastnosti (na rozdiel od tepelnoizolačných vlastností).

Okná, vyrobené z profilov INTERNOVA s vhodným zasklením dokážu splniť požadované zvukovoizolačné vlastnosti v súlade s STN 73 0532 a ISO 8402.

Informácie pre projektantov (PDF)