Vývoj, ktorý bol zaznamenaný v oblasti konštrukcie otvorových výplní, tesniacich materiálov, celoobvodových kovaní s dostatočným prítlakom a samozrejme v oblasti technológie výroby, vytvára predpoklady pre výrobu okien z rôznych materiálov (plast ,drevo, hliník) s veľmi dobrými tesniacimi účinkami voči prieniku vzduchu (škárová prievzdušnosť). Veľmi dobrá tesnosť vystupuje z hľadiska tepelných strát cez otvorovú výplň ako veľmi pozitívna vlastnosť. Avšak z hľadiska hygieny vzduchu v obytnom priestore, ako i možnosti kondenzácie vodných pár (pri neriešení klimatizácie obytného priestoru), nemusí veľmi dobrá tesnosť optimálnym spôsobom vyhovovať potrebám užívateľa. Priestory bez klimatizácie s nadmerne tesnými oknami je potrebné často nárazovo vetrať (bežné otvorenie okna, keď je vzduch vymenený v priebehu krátkeho časového obdobia). Menej časté nárazové vetranie (návyk užívateľa) môže spôsobiť jednak zhoršenie hygienickej kvality vzduchu v miestnostiach, ale i zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu s možnosťou kondenzácie vodných pár na miestach, kde povrchová teplota je nižšia ako teplota rosného bodu.

Problémy, vzniknuté v spojitosti s tesnosťou okien a napr. návyku užívateľa menej často vetrať, resp. i konštrukčnými alebo technologickými nedostatkami budov, viedli k hľadaniu optimálnych modelov zníženia nadmernej tesnosti okien formou dodatočného privetrávania, samozrejme so snahou minimalizovať zníženie ostatných parametrov (teplotechnických, zvukovoizolačných). Výmenu vzduchu je možné zabezpečovať dodatočným vyfrézovaním systému otvorov (podrobnejšie informácie v PDF pre projektantov) alebo k tomu určenými prostriedkami ako aeromaty, vetracie mriežky, rekuperačné jednotky, atď...

Informácie pre projektantov (PDF)