Trojkomorový systém v stavebnej hĺbke 62 mm rám a 74 mm krídlo, vhodný pre rekonštrukcie a štandardnú bytovú výstavbu

Internova softline predstavuje kvalitný, praxou overený, 3-komorový systém so stredovým tesnením, s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 1992 s inováciou niektorých detailov v roku 1998.

Vlastnosti, dizajn, možnosti použitia, výhody:

 • stavebná hĺbka: 62 mm rám GR 5001, 74 mm krídlo GF 5020

 • pohľadová šírka rám + krídlo 115 mm

 • počet komôr: 3 komorový systém

 • tepelná izolácia: Uf = 1,66 W/m2K) ( pri štandardnom vystužení oceľovými výstužami)

 • systém so stredovým tesnením s možnosťou i tretieho dorazového tesnenia

 • zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy ochrany 2 (Rw do 35 dB), so špeciálnym zvukovo izolačným zasklením do triedy ochrany 4 (Rw nad 40 dB)

 • nepriepustnosť vzduchu, resp. nárazového dažďa (zatekavosť): až po skupinu namáhania C (DIN 18055, STN EN 14351-1) do výšky zabudovania 100m

 • mohutnosť krídla v smere interiér-exteriér, zabezpečujúca nielen dobré statické, ale aj teplotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti

 • veľký rozsah hrúbky zasklievania od 4 do 36 mm

 • optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez rámik izolačných skiel

 • optimálne prekrytie vnútorného styku krídla a rámu 8 mm

 • bodový kontakt výstuže s profilom

 • eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-9

 • zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny

 • koextrudované stredové tesnenie umiestnené v krídle

 • veľké vystužovacie komory, kde je efektívne využitá hmotnosť výstuží pre dosiahnutie požadovanej statickej pevnosti

 • možnosť tretieho dorazového tesnenia (vhodné v prípade aplikácie špeciálnych tepelno alebo zvukovo izolačných skiel)

 • škárová prievzdušnosť (koeficient priepustnosti škár vyjadrujúci objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m za 1 hodinu, a = 0,12 m3.m-1.h-1)

 • vhodné pre rekonštrukcie, resp. i objekty, kde sa rieši výmena vzduchu prostredníctvom okien