Tepelná izolácia okna je jeho schopnosť odolávať šíreniu tepla (vedením, prúdením a sálaním) medzi dvoma prostrediami s rôznymi teplotami, ktoré okno oddeľuje. Nakoľko okno má charakter zloženej konštrukcie, teplotechnické vlastnosti sú určované vlastnosťami priehľadných plôch (skiel) a nepriehľadných plôch (vlysov okenného krídla a rámu).

Charakteristickou hodnotou vyjadrujúcou tepelnoizolačné vlastnosti okien (ale i zasklenia a rámových častí) je tzv. U-hodnota (W/m2K).

Internova - súčiniteľ prechodu tepla

Rám + krídlo Uf hodnota (W/m2k)
3-komorový systém Softline 1,66
4-komorový systém Internova 4000 1,57
6-komorový systém Internova 6000 1,26
6-komorový systém, Internova 6000 (modifikované výstuže) 0,99

Informácie pre projektantov (PDF)