V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia:

  • zaťaženie od hmotnosti

  • zaťaženie vetrom

  • prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe, tepelné namáhanie)

Okenné konštrukcie musia dostatočným spôsobom týmto zaťaženiam odolávať, čo si vyžaduje:

  • správne dimenzovanie vystužovacích profilov a dostatočnú únosnosť kovania

  • vhodné upevňovacie prostriedky, ktoré bezpečne prenášajú pôsobiace sily do telesa stavby, resp. ich eliminujú.

Pri zostavách z viacerých okenných jednotiek k tomu pristupuje i voľba vhodných spojovacích prostriedkov s dostatočnými pevnostnými vlastnosťami i s možnosťou eliminácie tepelnej rozťažnosti.

Informácie pre projektantov (PDF)