Údržba okien

Aby sa v priebehu užívania okien významne nemenili funkčné vlastnosti (nepriepustnosť špár, tesnosť proti hnanému dažďu, zvuková izolácia) je nutné zabezpečovať príslušnú starostlivosť a údržbu o jednotlivé súčasti.

Údržba zahŕňa:

  • ošetrovanie tesnení

  • mastenie kovaní

  • čistenie profilov

Pokyny na čistenie, ošetrovanie a opravy

Okná sa čistia obchodne dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré nesmú odierať povrch profilov, najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu, prípadne technickým benzínom a liehovými prípravkami. Okenné profily nesmú prísť do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén, perchlóretylén, chloroform a iné). V prípade rozsiahleho znečistenia povrchu je doporučené použiť špeciálne čistiace prostriedky na PVC, (napr. GEFOPUR), ktoré majú k dispozícii výrobcovia, resp. montážne skupiny.

Po znečistení okien maltou, omietkou a podobne je potrebné ich povrch ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred zaschnutím malty alebo omietky. Odstraňovanie týchto nečistôt nasucho, po ich zaschnutí môže zapríčiniť poškodenie povrchu pri ich odstraňovaní.

Neodporúča sa používať písacie potreby, ktoré zanechávajú ťažko odstrániteľné škvrny, napr. fixky.

Mechanické poškodenie, napr. škrabance, môžu byť odstránené obojručným nožom a lapovaním, väčšie diery alebo poškodenia špeciálnou hmotou.