Zákaznícke oddelenie:

 

Ing. Ľuboš Kabatiar
inside sales

Tel.: +421 465 683 965
Mobil: +421 915 728 157
Email.: lubos.kabatiar@energochemica.eu

Mgr. Ingrid Paulíková
inside sales

Tel.: +421 465 683 961
Mobil: +421 918 521 478
Email: ingrid.paulikova@energochemica.eu


Obchodné oddelenie:

 

Boris Valent
sales manager

Mobil:  +421 907 807 619
E-mail.: boris.valent@energochemica.eu


Technické oddelenie:

 

Stanislav Šenvický
technical support

Tel.: +421 465 683 416
Mobil: +421 908 931 208
Email.: stanislav.šenvický@fortischem.sk


Fakturačné údaje:

 

FORTISCHEM, a.s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Slovenská republika

Obchodný register OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10623/R
IČO:46693874
DIČ:2023528254
IČ DPH: SK 2023528254

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Číslo účtu: 53028015/6500
BIC: POBNSKBA
IBAN: SK22 6500 0000 0000 5302 8015