Šesťkomorový systém v stavebnej hĺbke 80 mm rám a 90 mm krídlo, vhodný pre novostavby a nadštandardnú bytovú výstavbu

Internova 6000 CLASSIC predstavuje kvalitný 6-komorový systém so stredovým tesnením, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2002, v súčasnosti je zo systémov Internova na Slovensku najpoužívanejší.

Vlastnosti, dizajn, možnosti použitia, výhody:

 • stavebná hĺbka: 80 mm rám GR 6001, 90 mm krídlo GF 6020

 • pohľadová šírka rám + krídlo 119 mm

 • počet komôr: 6 komorový systém

 • tepelná izolácia: nameraná hodnota Uf = 1,26 W/m2K) ( pri štandardnom vystužení oceľovými výstužami), podľa teoretických výpočtov má vystužený rám a krídlo U-hodnotu 1,08 W/m2K

 • systém so stredovým tesnením s používaním i tretieho dorazového tesnenia

 • zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy ochrany 2 (Rw do 35 dB), so špeciálnym zvukovo izolačným zasklením do triedy ochrany 4 (Rw nad 40 dB)

 • mohutnosť krídla v smere interiér-exteriér, zabezpečuje dobré statické, teplotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti

 • veľký rozsah hrúbky zasklievania od 22 do 47 mm

 • optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez rámik izolačných skiel

 • optimálne vnútorné prekrytie styku krídla a rámu 8 mm

 • bodový kontakt výstuže s profilom

 • eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13

 • zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny

 • stredové tesnenie je umiestnené v krídle

 • veľké vystužovacie komory, kde je efektívne využitá hmotnosť výstuží pre dosiahnutie požadovanej statickej pevnosti

 • odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

 • vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1350 Pa vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

 • prievzdušnosť (podľa EN 12207) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

 • prievzdušnosť (koeficient priepustnosti škár vyjadrujúci objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m/ hodinu, a = 0,16 m3.m-1.h-1)

 • vhodné pre novostavby a objekty, kde je záujem o zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti rámovej konštrukcie,