Štvorkomorový systém v stavebnej hĺbke 62 mm rám a 62 mm krídlo, vhodný pre rekonštrukcie a štandardnú bytovú výstavbu

Internova 4000 predstavuje 4-komorový systém bez stredového tesnenia, s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2006. Systém je vhodný pre také okenné konštrukcie, kde sa využívajú i prvky pevného zasklenia.

Vlastnosti, dizajn, možnosti použitia, výhody:

 • stavebná hĺbka: 62 mm rám GR 4001, 62 mm krídlo GF 4020

 • pohľadová šírka rám + krídlo 112 mm

 • počet komôr: 4 komorový systém

 • tepelná izolácia: Uf = 1,57 W/(m2K) (pri štandardnom vystužení oceľovými výstužami)

 • systém bez stredového tesnenia, s vonkajším dorazovým tesnením

 • zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy 2 (Rw do 35 dB),

 • odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

 • vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1200 Pa vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

 • prievzdušnosť (podľa EN 12207) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100 m,

 • prievzdušnosť ( objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m za 1 hodinu, a = 0,18 m3.m-1.h-1)

 • optimálne prekrytie vnútorného styku krídla a rámu 8 mm

 • bodový kontakt výstuže s profilom

 • eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13

 • zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny

 • vhodné pre rekonštrukcie, resp. i objekty, kde sa rieši výmena vzduchu prostredníctvom okien,