2014

Realizuje sa rozšírenie výroby 6-komorového systému o profily na výrobu plastových okien s hranatým dizajnom a systém pre výrobu dverí so stavebnou hĺbkou 80 mm.

2007

Realizovala sa výroba 6-komorového systému s vtlačenými, zvárateľnými tesneniami na báze TPV.

2006

Pre potreby predovšetkým východných trhov bol uvedený na trh 4-komorový systém bez stredového tesnenia (6 typov profilov), ktorý je kompatibilný s doplnkovými profilmi 3-komorového systému.

Po dlhodobom odskúšavaní sa od 1.4. 2006 začala realizovať výroba všetkých profilov Internova s bezolovnatým stabilizačným systémom.

2005

V roku 2005 bol odskúšaný a na výstave Coneco ocenený systém INTERNOVA 6000 THERMO, so zvýšenou tepelnou izoláciou s aplikáciou vhodnou predovšetkým v nízko-energetických budovách.

2004

V súvislosti s naplnením výrobných kapacít extrúznych liniek v roku 2003, bolo nutné pre rok 2004 zvýšiť výrobné kapacity. Investícia do nového, vysokorýchlostného extrúdra s výtlačnou kapacitou 350 kg/hod, zvýšila kapacitu výroby profilov, čím sa vytvorili predpoklady pre plynulé zabezpečovanie požiadaviek odberateľov v roku 2005. Aktívne vyrábaných profilov v spoločnosti Fortischem a. s. bolo v tomto období 45 typov profilov ( 6 starších typov z pôvodnej rady trojkomorového systému bolo z výrobného programu vypustené).

2001 - 2003

Pre potreby rozšírenia predaja okien v Nemecku bol systém profilov Internova roku 2001 certifikovaný aj v IFT Rosenheim.

V roku 2001 sa začala príprava nového 6-komorového systému INTERNOVA. Výroba profilov tohto systému (16 profilov) bola zahájená v roku 2002.

2000

V súvislosti so zmenou vlastníckych pomerov v rakúskej firme Intertec (predtým Greiner) došlo od 1.1. 2000 k zmene názvu systému plastových profilov pre výrobu okien a dverí na INTERNOVA®. Repredajové doplnky do systému dodávané pôvodne firmou Greiner sa zabezpečili u iných dodávateľov (KPV Zandau Nemecko, FBS Zulpich Nemecko, Toplast Topoľčany a iné).

1998

Inovácia profilov v roku 1998 predstavovala úpravu niektorých technických detailov hlavných profilov, zjemnenie ich hrán, nové typy zasklievacích líšt. V tomto systéme s označením INTERTEC SOFT LINE bol priebehu rokov 1998-2001 rozšírený sortiment na 33 profilov.

1997

Receptúra bola upravená tak, aby farebný odtieň vytláčaných profilov dosiahol trhom požadovaný odtieň blízky RAL 9016 ( odtieň pôvodnej receptúry dodanej v rámci know-how f. Greiner bol blízky RAL 9010, slonová kosť). Taktiež bola vyvinutá nová receptúra so zvýšenou odolnosťou voči nízkym teplotám INTERTEC S FROST FRIENDLY.

1993 - 1997

Postupne sa rozšíril sortiment vyrábaných profilov na 19 typov, ktoré v roku 1997 získali ocenenie Zlatú medailu SLOVAK GOLD.

1992

Výroba profilov začala v roku 1992 na 6 extrúznych linkách (Cincinnatti Milacron, dodávateľom technológie a know-how bola firma Greiner GmbH, Rakúsko). Z toho boli 4 extrúdre s kapacitou vytláčania 150 kg/hod, 2 extrúdre s kapacitou 100 kg/hod.

Začínalo sa s 9 profilmi s obchodným označením systému INTERTEC S. Tento masívny trojkomorový systém so stredovým tesnením bol kompatibilný so systémom INTERTEC vyrábaným v tom období rakúskou firmou Greiner. Potrebný sortiment ostatných profilov a doplnkov potrebných k zabezpečeniu požiadaviek výrobcov okien bol doplnený formou predaja.