Technické parametre štandardne vyrábaných profilov INTERNOVA® zodpovedajú (vyrábajú sa i kontrolujú) požiadavkám európskej normy pre PVC profily EN 12608 i nemeckej normy RAL-RG 716/1. Preukázanie zhody s touto normou potvrdzuje získanie nemeckého certifikátu od Gütegemeinschaft kunstoff - fensterprofile Bonn s udelením ochrannej známky kvality "K" v októbri 2001. V januári 2001 sa Novácke chemické závody, a. s. Nováky ako výrobca systému plastových profilov INTERNOVA® stali riadnym členom "Združenia pre okenné profily z plastov v Spoločnosti pre výrobu z plastov" so sídlom v Bonne. Výsledkom snaženia celého pracovného kolektívu bolo získanie certifikátu SIM (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;OHSAS18001:2007) v roku 2013 firmou SGS Slovakia spol. s  r. o..

Preukázanie zhody s novou STN EN 12608 "Plasty" potvrdzuje udelený certifíkát akreditovaným certifikačným orgánom VÚSAPL, a. s. Nitra. Zhodu s týmito, ale i inými technickými normami (DIN 53 753, STN 64 0521, PND TPD 10-019-05, ako i normami GOST) potvrdzujú i udelené certifikáty v ITC Zlín, MINSTROJ Moskva, UkrcentrSEPRObud Kyjev, Rohm and Haas France.

Firma FORTISCHEM spolupracuje pri výbere aditív s renomovanými firmami: IKA, CHEMSON, Bärlocher, KANEKA, LG CHEM, TRONOX, KRONOS z dôvodu zabezpečenia vysokej kvality produktu.

Významnou zmenou vo výrobe profilov INTERNOVA je náhrada používaného stabilizačného systému na báze olova systémom s nižšou úrovňou ekologickej záťaže.

Od roku 2006 sú bez výnimky všetky profily INTERNOVA vyrábané bez použitia olovnatých zlúčenín.