V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Sú plastové profily/okná odolné voči nepriaznivým prírodným vplyvom?

Jednou z vynikajúcich vlastností plastových profilov (okien) je vysoká odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam a voči prírodným vplyvom.

Aká je farebná stálosť bielych a laminovaných profilov?

Na farebnú stálosť bielych a laminovaných plastových profilov poskytujeme záruku 5 rokov. Z praxe vieme, že farebná stálosť je niekoľko desiatok rokov.

Sú plastové okná zdravotne nezávadné?

Profily a všetky ostatné materiály používané na výrobu okien sú zdravotne nezávadné a nepoškodzujú životné prostredie. Takmer všetok odpad z výroby okien (napr. odrezky plastových profilov, oceľových výstuží, obaly a pod.) je vykupovaný špecializovanými firmami, ktoré ich následne recyklujú.

Aká je údržba plastového okna?

Stačí rámy umyť saponátovým prostriedkom, kvapnúť olej do pohyblivých častí kovania, umyť tesnenia a vyčistiť odvodňovacie drážky od nečistôt, aby pri daždi voda mohla odtekať bez prekážok.

Prečo sa rosia okná – prečo sa na oknách zráža voda?

Rosenie je prirodzený fyzikálny jav, ktorý nastáva, keď teplota v miestnosti dosiahne rosný bod (teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami - relevantná vlhkosť vzduchu dosiahne 100%), nie je teda spôsobené plastovým oknom. Vodná para sa vyzráža na najstudenšom mieste na okne – väčšinou na skle pri spodnom ráme okna.

Ako zabrániť roseniu okien?

Úplne sa vyhnúť roseniu sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 10 min., 2x/denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia).

Čo sú tepelné mosty?

Tepelný most môžeme charakterizovať ako časť konštrukcie budovy, ktoré vedie teplo lepšie než jeho okolie. Je to spôsobené jednak zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie, jednak rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva – napr. kúty stien a podláh. V prípade okna sa jedná o celý rám a okraj sklenenej výplne. Cieľom je teda zamedziť úniku tepla tzn. prerušenie tepelného mostu.